Privacybeleid

Betrouwbaarheid is een belangrijke factor in onze dienstverlening en onze omgang met klanten. Wij respecteren uw privacy en behandelen uw persoonlijke gegevens zorgvuldig en vertrouwelijk,
volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AGV).

De KernTalentenpraktijk, onderdeel van Dienstverlening Jolanda Westra, Kvk-nummer 80196012, gevestigd aan de Verkerckstraat 51 in Surhuisterveen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Contactgegevens

De KernTalentenpraktijk
www.kerntalentenpraktijk.nl
welkom@kerntalentenpraktijk.nl
Verkerckstraat 51
9231 GZ  Surhuisterveen


Persoonsgegevens die wij verwerken

De KernTalentenpraktijk verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door het invullen van een intakeformulier, in correspondentie en  telefonisch


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

De KernTalentenpraktijk verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • gezondheid, indien van toegevoegde waarde voor het proces


Gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via welkom@kerntalentenpraktijk.nl, dan verwijderen wij deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

De KernTalentenpraktijk verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzorgen van een kennismakingsgesprek / het maken van een Kerntalentenanalyse
 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren


Geautomatiseerde besluitvorming

De KernTalentenpraktijk neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De KernTalentenpraktijk bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Wij bewaren al uw gegevens 5 jaar (dit is de minimaal wettelijke eis).


Delen van persoonsgegevens met derden

De KernTalentenpraktijk verstrekt uw gegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De KernTalentenpraktijk gebruikt enkel cookies op haar website, die nodig zijn om de website goed te laten functioneren.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door De KernTalentenpraktijk.

Ook heeft u recht op gegevensoverdraagbaarheid; dit betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar welkom@kerntalentenpraktijk.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

De KernTalentenprakijk wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: //autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De kernTalentenpraktijk neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via welkom@kerntalentenpraktijk.nl.

Surhuisterveen, 4 september 2023.